Raadsleden wormen zich tussen de wurmen

Door Rob Smulders op 6 oktober 2019

De raad trekt regelmatig de stad in om initiatieven te bezoeken. Zo leverde een bezoekje van Rob Smulders aan de Keistadsloods van De Stadswormerij op dat de initiatiefnemers, Kees Huibregts en Edgar van Groningen 3 jaar geleden gestart, al weer een slag in de goede richting hebben kunnen maken.

Bij het bezoek van de Koning aan onze stad op Koningsdag mochten zij zich presenteren op de Varkensmarkt. Zij willen graag schone gft ophalen in de stad om vervolgens te laten fermenteren door compost wormen. Daarmee verkrijg je een bijzondere compostering. Zie ook www.stadswormerij.nl

Met het gebruik van de loods, gedeeld met anderen, en tijdelijk beschikbaar gesteld, worden zij geholpen door het ‘toekomstfonds duurzame ontwikkeling’. De raad kan hen helpen door oa de wetgeving ‘Veewet’ mogelijk anders in te vullen. Door het gebruik van de wormen zijn bepaalde ontwikkelingen nu niet mogelijk. Wordt vervolgd.

Overigens denkt de PvdA dat er meer bundeling zou moeten komen van allerlei duurzame initiatieven in de stad. Met name organisatorisch zou dat een win-win situatie kunnen opleveren. (uiteraard met behoud van autonomie)

Rob Smulders

Rob Smulders

ZEKER ZIJN VAN EEN VERBONDEN SAMENLEVING Als raadslid en fractievoorzitter hecht ik aan een authentieke en transparante manier van besturen, die mensen bij elkaar brengt. Ik ken de stad inmiddels goed en ik weet hoe de wijken en buurten van elkaar verschillen en allemaal een eigen identiteit hebben. Ik wil de Amersfoortse wijk- en dorpsbewoners

Meer over Rob Smulders