Een nieuwe start

Door Harun Keskin op 6 oktober 2019

Maandag 2 september hebben we de eerste fractievergadering van het seizoen gehouden waarbij we hebben teruggekeken op de periode voorafgaande aan het zomerreces. Met onze moties, amendementen, schriftelijke vragen en vragen in de actualiteitenraad, vanaf april 2018 tot en met juni 2019 hebben we onze thema’s Zorg, Werk, Wonen en Duurzaamheid goed onder de aandacht gebracht.

Daarnaast hebben we vooruitgekeken naar het huidige politieke seizoen waarbij er een drukken periode aan zit te komen in oktober met de behandeling van de begroting. 

Naast dat we op vrijdag 6 september een politiek café Wonen hadden, vond de opening van het politiek seizoen plaats, georganiseerd door de Griffie. Dit is altijd een goed moment om na de zomer op een informele manier de draad weer op te pakken met collega raadsleden. 

Zaterdag 7 september deed Harun Keskin mee aan de quiz van het SignaleringsTeam Amersfoort. Het is belangrijk om de functie het STA goed te begrijpen en de bewustbewording bij de mensen te vegroting, over waar zij terecht kunnen met vragen over Zorg.

Vrijdag 13 september kwamen twee klassen van het MBO op bezoek, waarbij zij in de Raadzaal uitleg hebben gekregen over de lokale democratie. Harun Keskin heeft samen met raadsleden van andere partijen de begeleiding op zich genomen. 

Donderdag 19 september hebben Ties, Quincy, Jan Herman en Harun de communicatie van onze afdeling onder loep genomen. Het doel is om onze activiteiten beter voor het voetlicht te plaatsen. 

Zaterdag 21 september vond het afscheidsfeest van oud-afdelingsvoorzitter Pieter Breuer plaats. Onder andere Rob van Muilekom, Jelle Hekman, Harun Keskin en Rob Smulders hebben Pieter bedankt voor zijn inzet voor de partij en wensen hem en zijn gezin veel succes bij zijn terugkeer in Brabant. 

Donderdag 26 september vond de bijeenkomst ‘Sporten over grenzen’ plaats, georganiseerd door het platform van Levensbeschouwingen en Religies. Er vond een levendige discussie plaats over de verbindende factor van sport in het clubhuis van KVVA in het Soesterkwartier waar fractievoorzitter Harun Keskin als spreker was uitgenodigd.

Harun Keskin

Harun Keskin

ZEKER ZIJN VAN WERK Als raadslid heb ik mij de afgelopen vier jaar sterk gemaakt voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid en voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Vooral voor MBO-studenten op niveau 1 en 2 is dit zeer belangrijk. Ook wat betreft stageplekken en de bestrijding van arbeidsmarktdiscriminatie moeten we

Meer over Harun Keskin