Een maand in de fractie

Door Harun Keskin op 22 maart 2020

De fractie doet veel werk voor een socialer Amersfoort. Samen met fractievoorzitter Harun Keskin hebben we een lijst gemaakt met punten.

De schriftelijke vragen die zijn gesteld over het armoedebeleid en schuldhulpverlening zijn beantwoord: https://amersfoort.notubiz.nl/document/8447804/1/Beantwoording%20schriftelijke%20vragen%202020-001%20PvdA%20Armoedebeleid%20Schuldhulpverlening

De schriftelijke vragen die zijn gesteld over de te hoge WOZ-waarde voor appartementen zijn beantwoord: https://amersfoort.notubiz.nl/document/8554368/2/Beantwoording%20schriftelijke%20vragen%202020-026%20PvdA%20Te%20hoge%20WOZ-waarde%20voor%20appartementen

Dinsdag 24 maart 2020 komt de motie ‘Stad met een hart’ in stemming:

https://amersfoort.notubiz.nl/document/8555830/1

Maandag 20 januari 2020 hebben we voor ons fractieoverleg Eric Oostenmeyer van Fifty2Go op bezoek gehad. Voor 50-plussers is het heel moeilijk weer een vaste baan te vinden, nadat ze hun baan hebben verloren. Eric brengt de mensen bij elkaar, organiseert workshops en helpt de mensen bij het vinden van een nieuwe baan.

Maandag 10 februari 2020 hebben we voor ons fractieoverleg de organisatie RUN033 op bezoek gehad. Jamal Malik heeft ons verteld over de organisatie en het belang van diversiteit en daarmee participatie van alle doelgroepen in de sport.

Maandag 17 februari 2020 zijn we op bezoek geweest bij de WAR. Harmen Zijp heeft ons over de laatste ontwikkelingen verteld op locatie bij het oude Warner Jenkinson fabriek. Vervolgens hebben wij de fractievergadering gehouden.

Voor ons volgende bezoek in april in het kader van PvdA de stad in hebben wij de ABC-vereniging op ons lijstje staan. Gezien de huidige ontwikkelingen in verband met de verspreiding van het Coronavirus, stellen wij dit voorlopig uit.

Roel Holthuijsen hebben we tijdens het PvdA-congres op zaterdag 7 maart 2020 genomineerd als supervrijwilliger. Via deze weg wil ik alle vrijwilligers een hart onder de riem steken, vooral degenen die dit naast hun drukke baan en gezinsleven doen.

Op zondag 15 maart 2020 zouden we tosti’s gaan maken voor de daklozen bij Motiva aan de Muurhuizen. Vanwege de uitbraak van het Corona-virus is Motiva gesloten en hebben we deze activiteit tot nader order uitgesteld.

Alle hectiek omtrent het Coronavirus houdt ons de laatste tijd bezig en dit zal de komende tijd ook wel aanhouden. Allereerst willen wij alle getroffenen door het virus veel beterschap en sterkte wensen. Daarnaast zijn we alle hulpverleners dankbaar; zij houden Amersfoort draaiende. Docenten doen er verder alles aan opdat de scholieren geen achterstanden oplopen terwijl ze thuis zitten. Het stadhuis is open, maar voor ons als raadsleden gaat alleen de Raadsvergadering door, als er besluiten genomen moeten worden, die niet kunnen wachten.

Vorige week hebben we vanuit de fractie en het bestuur van de PvdA Amersfoort, al onze leden van 75 jaar en ouder gebeld met de vraag of wij hen met iets konden helpen. Wat mij opviel is dat iedereen die ik sprak, onze actie waardeerde, maar zelf energiek en actief genoeg is om zelf bijvoorbeeld de boodschappen te kunnen doen.

Via deze weg wil ik nogmaals benadrukken dat er geen reden is om te gaan hamsteren en dat dit zelfs nadelige gevolgen heeft voor onze stad. De voedselbank wordt namelijk met de lege schappen bij de supermarkten niet bevoorraad. Een financiële bijdrage helpt de voedselbank er in deze tijden doorheen, zodat zij zelf inkopen kunnen doen.

Wij zijn blij te horen van René Slotboom van Motiva Straatadvocaten dat de gemeente de zorg voor daklozen in deze tijden goed voor elkaar heeft. Wanneer je een huis hebt is het immers makkelijker om thuis te blijven ten einde het contact met de buitenwereld tot een minimum te beperken.

De afgelopen week heb ik twee keer een telefonisch interview afgegeven aan EVA-radio, daar waar ik normaliter de studio zou bezoeken. Op landelijk niveau is de overheid bezig met maatregelen om de economie, de werkgevers en werknemers te ondersteunen. Ook lokaal in Amersfoort zijn daar voorbeelden van. Daarnaast is er een mailadres beschikbaar voor zaken waar men tegen aan kan lopen in bijvoorbeeld de zorg. Het mailadres voor alle vragen is sociaaldomein@amersfoort.nl.

Vanuit de PvdA vinden wij het juist belangrijk dat ook in het sociaal domein organisaties ondersteund worden. Ook buurtverenigingen en sportverenigingen gaan door moeilijke tijden waar we op gepaste wijze steunmaatregelen moeten treffen.

Een lichtpuntje in deze tijden van crises is toch dat we meer tijd voor elkaar lijken te maken. Laten we dit volhouden; omkijken naar elkaar en oprechte aandacht voor elkaars zorgen. Samen komen we er weer bovenop!

Harun Keskin

Harun Keskin

ZEKER ZIJN VAN WERK Als raadslid heb ik mij de afgelopen vier jaar sterk gemaakt voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid en voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Vooral voor MBO-studenten op niveau 1 en 2 is dit zeer belangrijk. Ook wat betreft stageplekken en de bestrijding van arbeidsmarktdiscriminatie moeten we

Meer over Harun Keskin