Door Annet de Raadt op 6 september 2019

Cultuurplan Amersfoort

In de Ronde dd. 3 september 2019 Cultuurplan Amersfoort 2019-2022 “Duurzaam, Dynamisch en Doen” heeft Annet de Raadt namens de PvdA vragen en opmerkingen gesteld aan de wethouder.

De afgelopen jaren is er teveel bezuinigd in de cultuursector en bleek het kwetsbaar door een tekort aan personeel en achterstallig onderhoud. Dat de bezuinigingen nu worden teruggedraaid is een goed teken, maar de culturele instellingen hebben in een brandbrief laten weten hiermee nog lang niet het benodigde niveau te kunnen bereiken. Kortom, het ambitieniveau is niet overeenkomstig de realiteit.

Daarnaast heeft de PvdA aangekaart dat zij een inclusieve maatschappij/cultuur willen en de vraag opgeroepen of de Amersfoortse cultuuruitingen voor alle burgers bestemd zijn (inclusief jongeren, etnische minderheden, etc.). We hebben als gemeente Amersfoort relatief veel jongeren. Amersfoort is de op een na jongste stad. Tot op heden wordt er wel geïnvesteerd in mooie musea, festivals, etc. waar voornamelijk volwassenen op af komen. Voor de jongeren is het aanbod mager en duur. Daar mag wel wat in geïnvesteerd worden.

Wat er in het cultuurplan ontbreekt is een concurrentieanalyse. De bouw van een theater in Leusden met 800 plaatsen kan consequenties hebben voor ‘onze’ Flint. De PvdA heeft de wethouder Cultuur hier bewust van gemaakt.

Tenslotte een opmerking van de PvdA dat iets buiten de notitie ligt, maar wel belangrijk is binnen de cultuur. De landelijke overheid wil bij evenementen dat de ‘fair practice code’ wordt toegepast, wat vooral betekent dat artiesten een ‘faire’ vergoeding krijgen. Als PvdA zijn we hier een groot voorstander van, maar dat houdt wel in dat aantallen optredende artiesten daalt tenzij de subsidie omhoog gaat…

Annet de Raadt (buitengewoon raadslid PvdA-Amersfoort)

Annet de Raadt

Annet de Raadt

ZEKER ZIJN VAN HULP ALS DAT NODIG IS Als ombudsvrouw voor de PvdA maak ik mij sterk voor een gemeente die geen enkele burger laat vallen. Ik zet mij in voor veiligheid, gelijkheid en rechtvaardigheid en als raadslid zal ik de gemeente Amersfoort aanspreken op goed democratisch functioneren en het leveren van kwaliteit van zorg

Meer over Annet de Raadt