Armoede in Amersfoort

Door Bert Veenstra op 17 december 2019

Drie sprekers nemen ons mee in de dagelijkse praktijk van armoede en schuldhulpverlening. Achtereenvolgens komen de Voedselbank, Stadsring51 en Schuldhulpmaatje aan het woord. Wat zijn de oorzaken van armoede en schulden? Op de achtergrond in de grote hal van de Voedselbank (waar we donderdagavond 13-12-2019 te gast zijn) is een groep 12-13 jarige vrijwilligers bezig de pakketten voor de volgende dag in te pakken.

Van de ongeveer 1 miljoen mensen die in Nederland in armoede leven bevinden er zich zo’n 7.500 in Amersfoort. Veel gezinnen kunnen nauwelijks rondkomen, ze hebben geen of kleine baantjes (en weinig uren) en relatief hoge vaste lasten zoals de maandelijkse huur. Als men onder de bestedingsnorm voor levensonderhoud van € 135,- per maand (voor een gezin met 4 personen) is gezakt dan komt men in aanmerking voor een wekelijks pakket. De bestedingsnorm wordt uitgerekend door van het inkomen álle vaste lasten af te trekken.

De Voedselbank voorziet wekelijks zo’n 500 Amersfoortse gezinnen, waarin 800 kinderen, van een boodschappenpakket. Het betreft zo’n 800 kinderen. Zit je net boven de norm dan heb je pech en krijg je geen hulp. Echter, de Voedselbank heeft voor die mensen maandpakketten: ‘Moeder-kindpakket’ en ‘Kei-pakket’. Mensen ervaren een hoge drempel om naar de Voedselbank te komen. Schaamtegevoelens maar ook trots weerhoudt velen om hulp te aanvaarden. In Nederland (en dus ook in Amersfoort) leeft 1 op de 12 kinderen in armoede, zij gaan geregeld met honger naar school.

Cieka Galenkamp, manager van de Voedselbank benadrukt dat zij toentertijd (in 2009) in dienst gekomen is door een motie van Grace Tanamal van de Partij van de Arbeid. Toen kwamen er 50 gezinnen naar de Voedselbank en nu zijn dat er 500! De Voedselbank wordt nu gerund door 160 vrijwilligers. Het is de vraag of het besturen en organiseren van een bedrijf als de Voedselbank met één betaalde kracht niet te kwetsbaar is.

 

Maxima ontving bij de uitreiking van het ‘Appeltje van Oranje’ aan de Voedselbank ook een voedselpakket.

Dick van Maanen van ‘Stadsring51’ helpt mensen met schulden, ook hier heerst een hoge drempel voordat mensen er hun toevlucht zoeken. Vaak zijn schulden te hoog opgelopen. In Amersfoort zijn 6.750 huishoudens met problematische schulden. ‘Stadsring51’ helpt een deel van deze mensen met 40 betaalde krachten en 100 vrijwilligers! In de praktijk blijkt dat 70 tot 80% van de mensen NIET naar Stadsring51 komen. Schaamte en vooral ook angst weerhoudt hen. Stadsring51 heeft een beladen naam in de volksmond: ‘als je daar terecht houd je geen cent meer over’. En dat terwijl peilingen uitwijzen dat men tevreden is over de dienstverlening. Het is meestal het begin van een nieuwe periode in een mensenleven, een leven zonder schulden! Amersfoort is al een tijd bezig om schulden over te nemen van schuldeisers. Schuldenaren hebben dan geen last meer van vele schuldeisers (die worden meteen afbetaald), de schuld wordt feitelijk afbetaald aan de gemeente/Stadsring51. Opvallend is dat 50% van de schuldenaren onder de 35 jaar is. Zij hebben onregelmatige inkomsten en komen achter te lopen met de betalingen.

Tot slot vertelt Pieter de Bekker over het werk van Schuldhulpmaatje, een landelijke charitatieve instelling die mensen met schulden begeleid en helpt. Er is een flinke gelijkenis met de werkzaamheden van Stadsring51 maar beide instanties vullen elkaar aan. In het interactieve gesprek met zaal en sprekers komt nog een oorzaak van armoede in Amersfoort boven water. Van een groep huurders van Portaal wordt de huur niét afgetopt. Zij betalen dus substantieel meer huur dan vergelijkbare gezinnen. Deze huurkosten worden ook niet verminderd met de huurtoeslag!

Zoek je hulp bij armoede en schulden, neem dan eens contact op met:

http://www.geldcheck033.nl/

https://www.voedselbankamersfoort.nl/

https://stadsring51.nl/

https://www.shm-amersfoort.nl/

Wil je spreken met PvdA Amersfoort? Met de fractie over politieke vraagstukken? Of met het Ombudsteam omdat je hulp zoekt?

https://amersfoort.pvda.nl/

15-12-2019

Bert Veenstra

Fractie PvdA Amersfoort

Bert Veenstra

Bert Veenstra

ZEKER ZIJN VAN EEN BETAALBARE WONING Ik verricht ombudswerk voor de PvdA in Amersfoort omdat ik vind dat mensen die het moeilijk hebben geholpen moeten worden. Mensen moeten zeker zijn van goede zorg, een veilige buurt en een dak boven hun hoofd. De PvdA wil nu snel sociale woningen bouwen. Voor de jongeren moet er

Meer over Bert Veenstra