Door Quincy van den Berg op 27 januari 2020

Amendement ingediend: Duurzame aanpak Podium met minimaal 100 tot 200 extra woningen

Rob Smulders heeft een amendement ingediend over het raadsvoorstel ‘Stedenbouwkundig plan en startnotitie bestemmingsplan Podium’. Met het amendement vraagt Smulders bij de startnotitie om minimaal 100 tot 200 extra woningen, met een duurzame aanpak, voor locatie Podium bij Vathorst.

De gemeente Amersfoort wil op de voormalige kantorenlocatie Podium in Vathorst ca. 400 woningen bouwen. Door het woningtekort de komende tien á twaalf jaar wil de gemeente per jaar 1000 woningen realiseren. Daar maakt de PvdA zich zorgen over, wordt er wel genoeg gebouwd. De locatie Podium is geschikt voor onder andere starters op de woningmarkt, het gebied grenst namelijk aan de OV faciliteiten van station Amersfoort Vathorst.

In plaats van ca. 400 in de startnotitie worden er dan minimaal 500 nieuwe woningen gebouwd, Smulders ziet het liefst 600. Dit draagt bij tot de doelstelling van het gemeentebestuur en gemeenteraad 1000 nieuwe woningen per jaar te realiseren. De woningen moeten voor elke Amersfoorter beschikbaar zijn. De Partij van de Arbeid vindt dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans voor een betaalbare woning. Het voorstel is dat van de vijfhonderd woning, minimaal 35% beschikbaar komt voor de sociale huur en ook minimaal 20% voor het middensegment.

Daarnaast kunnen de 100 tot 200 extra woningen ook gepaard gaan met de duurzaamheidsdoelstellingen van Amersfoort. In navolging op Utrecht, locatie Merwedekanaalzone, pleit Smulders via zijn amendement voor een onderzoek naar een verlaagde parkeernorm in de nieuw te bouwen wijk. Dit komt er net als bij de plannen in Utrecht op neer dat het een grotendeels autovrije wijk wordt die is ingericht op fietsers en voetgangers. Bewoners kunnen hun auto kwijt in ondergrondse garages.

Smulders laat zo via het ingediende amendement zien dat zeker zijn van een betaalbare woning ook gepaard kan gaan met ‘zeker zijn’ van wonen in een duurzame omgeving.