Door Rob Smulders op 21 september 2021

Wil het college bemiddelen voor Layan (13) en Karam (12)?

Drie inwoners dreigen uitgezet te worden naar Marokko. Layan (13), Karam (12) wonen nu met hun moeder Hafsa Baqayan in het Amersfoortse AZC. (Het Algemeen Dagblad)

Rob stelt vragen in de actualiteitenraad: Wil het college bemiddelen voor deze inwoners van Amersfoort?

  1. Is het college op de hoogte van de situatie van de uitzettingsprocedure van deze kinderen? Zo ja is er contact geweest met het college?
  2. Is het college bereid een bemiddelende rol te vervullen met betrekking tot het voorkomen van de uitzetting van deze kinderen die sinds 2016 in Nederland verblijven? Zo ja op welke wijze, zo nee, hoe willen wij met dit soort schrijnende gevallen omgaan?

Het Syrische gezin dreigt uitgezet te worden naar Marokko omdat hun moeder een dubbele nationaliteit heeft. Sinan Can heeft al een lans voor hen gebroken in Den Haag.

Klik hier voor de twee vragen zoals ingediend.

Rob Smulders

Rob Smulders

ZEKER ZIJN VAN EEN VERBONDEN SAMENLEVING Als raadslid hecht ik aan een authentieke en transparante manier van besturen, die mensen bij elkaar brengt. Ik ken de stad inmiddels goed en ik weet hoe de wijken en buurten van elkaar verschillen en allemaal een eigen identiteit hebben. Ik wil de Amersfoortse wijk- en dorpsbewoners nog beter

Meer over Rob Smulders