Door Rob Smulders op 6 oktober 2019

Parkeer in de juiste verhouding

Enkele moties en amendementen, met en zonder andere partijen, hebben het de afgelopen gemeenteraad van 1 oktober gehaald.

Al enige tijd, in de vorige raadsperiode al, zijn er parkeerproblemen in de wijken Jerusalem/Jericho en Gidekwartier (wijk aan de Eemhaven).

Bewoners in het Gildekwartier zijn blij met hun parkeervergunningen, dat geeft hen meer ruimte voor het parkeren van hun auto’s. Jerusalem is niet blij, zij krijgen veel vreemdparkeerders en bezoekers van het Gildekwartier voor hun deuren.

Met name 3 straten zijn in het Gildekwartier dag en nacht nagenoeg leeg (50-60 plekken) omdat men merendeels de auto’s onder de huizen kwijt kan. Natuurlijk wordt nu gesuggereerd, voer ook in Jerusalem vergunningparkeren in, dan wordt het rustiger… In de praktijk betekent dit dat mensen die de stad willen bezoeken hun auto, gratis, in verder achterliggende wijken gaan parkeren.

Een onevenredig gebruik van parkeervoorzieningen waar een aantal partijen een einde aan willen maken door een pilot te houden gedurende een half jaar. We willen weten wat we kunnen doen om de situatie te verbeteren, ook voor de sfeer en verhoudingen in de wijken. (verbinding en solidariteit zijn hier de trefwoorden)

2019-137M_CDA_PvdA_SP_Pilot_Parkeren_Gildekwartier_AANGENOMEN

Rob Smulders

Rob Smulders

ZEKER ZIJN VAN EEN VERBONDEN SAMENLEVING Als raadslid en fractievoorzitter hecht ik aan een authentieke en transparante manier van besturen, die mensen bij elkaar brengt. Ik ken de stad inmiddels goed en ik weet hoe de wijken en buurten van elkaar verschillen en allemaal een eigen identiteit hebben. Ik wil de Amersfoortse wijk- en dorpsbewoners

Meer over Rob Smulders