Louis de la Combé

Ik ben Louis de la Combé en ben geboren in Malang. Ik ben opgegroeid in Friesland en ben veel actief geweest in het buitenland. Ik woon samen en heb vijf kinderen en drie kleinkinderen. Ik heb gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en ben in het dagelijk leven werkzaam als adviseur bestuur/politiek.

Ik ben lid geworden van de PvdA omdat het een door en door sociale partij is en niet alleen voor wie het wat minder heeft getroffen in het leven. Die partij is zo’n beetje familie.

Als politicus ben ik ervan overtuigd dat luisteren, verbinding leggen, vertrouwen, vooruitkijken, doorpakken en de dialoog aangaan met bewoners onmisbaar is. Als PvdA Amersfoort pakken we dit zo goed mogelijk op.

Overal in het land, ook in Amersfoort, zijn burgerinitiatieven ontstaan, vaak op wijk- of buurtniveau. Bijvoorbeeld buurttuinen of weggeefwinkels. De politiek kan dit prima ondersteunen en faciliteren. Verder vind ik dat het lokaal bestuur open moet staan voor de burger. Daar is de laatste jaren al grote voortgang in geboekt met bijvoorbeeld wijkwethouders die naar de burgers toe komen. Ook ben ik voorstander van vergaderen buiten het stadhuis: in buurthuizen, scholen, enzovoort. Ik verwacht dat burgers op die manier veel meer dan nu gebruik gaan maken van hun recht om in te spreken.

Naast burgerparticipatie is werk van groot belang. Je eigen boterham verdienen, midden in de maatschappij staan, meedoen. De PvdA maakt werk van werk, met oog voor mensen, de economische structuur en maatschappelijke betrokkenheid. We zien kansen voor werk in (rail) techniek, bouw, logistiek, zorg en ict. Ik wil dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving op een voor hun passende manier. Dit kan bijvoorbeeld gewoon werk zijn, vrijwilligerswerk of werk met behoud van uitkering.

Ook wonen is erg belangrijk. In Amersfoort zie ik vooral problemen bij starters die geen betaalbare woning kunnen vinden. En bij senioren die woningen nodig hebben waar je ook in kunt blijven als je slecht ter been wordt. Daarom wil ik speciale aandacht voor deze groepen bij het bouwen van nieuwe huizen. Dan komen er andere woningen vrij en komt de doorstroming in de woningmarkt weer op gang.

 

Contact

U kunt Louis de la Combé bereiken via:

Email: L.delacombe@amersfoort.nl