Lineke van Bruggen

 

Mijn naam is Lineke van Bruggen. Sinds 1989 woon ik in Amersfoort, eerst in Hoogland, vervolgens in Nieuwland en nu bijna 7 jaar in Vathorst.

In november 2012 volgde ik Grace Tanamal op in de gemeenteraad, die naar de Tweede kamer ging. In maart 2014 ben ik herkozen. In de fractie ben ik vicevoorzitter en penningmeester. Mijn portefeuilles zijn o.a. financiën en grondzaken, werk en inkomen en buurtwelzijn.

Sinds 1984 ben ik lid van de PvdA (mede dankzij Joop den Uijl). Ik heb veel dingen gedaan in de partij: een afdelingsbestuur, een gewestbestuur, voorzitter van de Rooie vrouwen van de afdeling Rotterdam-Noord, voorzitter van de EVS in het gewest Rotterdam, gewestelijks afgevaardigde, rondbrengen van het partijblad, lid van een programmacommissie etc. Van 2003-2007 heb ik voor de PvdA in Provinciale Staten van Utrecht gezeten en van januari 2009 tot januari 2013 ben ik voor de PvdA lid geweest van de Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Vallei en Eem (per 1 januari fuseerde het Waterschap met waterschap Veluwe tot Vallei en Veluwe). Bij de verkiezingen voor het waterschap ben ik lijstduwer.

Ik wil me inzetten voor een betrouwbaar en integer bestuur, waarin de burgers serieus genomen worden en waarin verantwoord wordt omgegaan met de beschikbare middelen en er realistisch bezuinigd wordt. Dit laatste betekent dat bij de verdeling van de beperktere middelen een eerlijke verdeling van de pijn over alle wijken van Amersfoort, rekening houdend met beloftes die gedaan zijn en de financiële verplichtingen die zijn aangegaan. Uitgangspunt daarbij is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Kortom een degelijk financieel beleid met oog voor de toekomst, waarin goede dingen zo veel mogelijk behouden blijven.

Sinds begin 2008 werk ik in Den Haag bij de NVAO (Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie), waar ik me bezighoud met de kwaliteitszorg van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Ik ben daarbij ook coördinator van de pilot bijzonder kenmerk ondernemen in het hoger onderwijs en coördinator van de onderzoeksmasters. Daarvoor heb ik diverse onderzoeksfunctie en beleidsfuncties gehad aan universiteiten en bij de Vereniging van Nederlandse Universiteiten en ik was consultant op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

In het verleden heb ik een aantal jaren in Afrika gewoond en gewerkt (o.a. als onderzoeker en consultant op het gebied van kleinschalige ondernemingen). Mijn hobby’s zijn: politiek, besturen, lezen en reizen.

Contact

U kunt Lineke van Bruggen bereiken via:

Email: S.vanbruggen@amersfoort.nl