Harun Keskin

 

Ik ben geboren in Amersfoort, opgegroeid in het Soesterkwartier en sinds enkele jaren woonachtig in Randenbroek, samen met mijn vrouw, zoon en dochter. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als zelfstandig organisatie adviseur. Van mijn ouders heb ik altijd meegekregen mij in te zetten voor de maatschappij. De idealen en kansen welke ik heb gekregen wil ik dan ook graag doorgeven aan de volgende generaties.

De stap naar de politiek ligt in het verlengde van mijn bijdrage aan de maatschappij als vrijwilliger en bestuurder in het verenigingsleven. De thema’s sport, onderwijs en werk hebben altijd meer dan gemiddeld mijn interesse genoten. Strevend naar solidariteit en gelijke kansen voor iedereen conform de idealen van de sociaal democratie, heeft mij doen beslissen actief te worden bij de Partij van de Arbeid.

Bevolkingsgroepen leven vaak naast elkaar, in plaats van met elkaar en polarisatie voert daarbij de boventoon in de samenleving. Daarom is het belangrijk om als verbinder op te komen voor een respectvolle behandeling van iedereen, wat de achtergrond dan ook mag wezen.

Concreet zet ik mij in voor het volgende:

  • Bestaanszekerheid: opvang vluchtelingen, goede bereikbare zorg en armoedebestrijding
  • Goed werk: bestrijding werkloosheid jeugd en ouderen, stimuleren ondernemerschap en economische samenwerking in de regio
  • Verheffing: vroeg voorschoolse educatie, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, sport en cultuur bereikbaar voor iedereen, juist in de ‘kanswijken’
  • Binding: volksvertegenwoordiging voor iedereen en stimulering contact en dialoog tussen alle bevolkingsgroepen ongeacht afkomst, ras, religie, geaardheid of sociale status

Contact

U kunt Harun Keskin bereiken via:

Email: [email protected]