Bestuur

Ties ter Horst voorzitter

Ik ben Ties ter Horst en ben sinds 1 april 2016 lid van het bestuur van de Partij van de Arbeid afdeling Amersfoort Bunschoten. Op die datum ben ik ook lid geworden van de partij.

Waarom… ik stem mijn hele leven al op de PvdA. Ik kijk niet zo zeer naar de actuele zaken en wat de partij daar van vindt. Mijn stemgedrag wordt vooral beïnvloed door de uitgangspunten van de partij. Solidariteit is een groot goed. Zeker in een tijd dat de halve wereld op drift is en het bestaan van hele volkeren onder druk staat.

We leven in een land waar ons bestaan vanaf de wieg redelijk is geregeld. We kunnen onze grenzen niet gesloten houden voor mensen voor wie in hun eigen land het voortbestaan onzeker is. Solidariteit is hier op zijn plaats.

Maar in ons land is nog genoeg te doen. Zaken als Werk en inkomen, Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en natuurlijk Huishoudelijke hulp. Thema’s die met ingang van 2015 bij de gemeenten zijn ondergebracht. Ook lokaal geldt dat solidariteit een groot goed is.

Daar wil ik me graag voor inzetten met mijn kennis en kunde.

Iris Homeijer, penningmeester

 

Sinds de afdelingsvergadering van maart 2016 ben ik penningmeester van de PvdA-Amersfoort/Bunschoten. Ik ben sinds 2003 lid van de PvdA. In 2006/2007 heb ik anderhalf jaar in het bestuur gezeten, tot dit niet meer te combineren viel met werk, gezin en opleiding. In mijn huidige situatie is dit wel weer goed te doen. Ik werk 3 dagen per week als bedrijfsarts, mijn opleiding heb ik in 2014 afgerond en mijn kinderen zijn inmiddels wat ouder (13 en 15).

In Nederland hebben we een verenigingsdemocratie. Het goed functioneren van de vereniging PvdA vind ik heel belangrijk. Talent en kennis worden juist dan optimaal ondersteund, zodat onze waarden in de democratie goed naar voren gebracht kunnen worden. Als penningmeester draag ik graag bij aan financieel gezonde vereniging.

Als bedrijfsarts heb ik dagelijks te maken met de maatschappelijke veranderingen op gebied van werk. Om binnen de PvdA mee te denken over arbeid ben ik lid van de werkgroep Werk van de afdeling Amersfoort/Bunschoten en van het landelijk Netwerk Kwaliteit van Arbeid. Ik vind het een plicht voor de PvdA om de komende jaren een toekomstbestendige visie te ontwikkelen op werk en sociale zekerheid.

Jan-Herman Koller, bestuurslid

Na lang wikken en wegen is het er toch van gekomen. Na vele jaren de boot af te hebben gehouden heb ik toch maar besloten om actief een steentje bij te dragen aan onze geweldige afdeling. Velen van jullie kennen mij al van alle campagne activiteiten. Daar blijf ik ook zeker mee doorgaan. Daarnaast ben ik betrokken bij de werkgroep Wonen. Ik verzorg daarvan de verslaglegging.

Buiten mijn activiteiten voor de Partij ben ik lokaal actief in het Soesterkwartier voor de Stichting WBT Soesterkwartier. En regionaal voor Grootstad St. Joris. En tenslotte landelijk bij Mensa Nederland. Overal in verschillende functies.

Voor mijn werk ben ik coördinator Facility Operations. In het kort: ik zorg ervoor dat mijn collega’s kunnen werken. Daardoor heb ik contacten met alle lagen van onze organisatie: van de schoonmakers tot aan de directie. Een leuke en afwisselende baan. De kennis en ervaringen die ik daar ophaal kan ik zeker ook gebruiken in mijn huidige bestuurlijke functie. En dat geldt voor mij ook omgekeerd.