Bestuur

Ties ter Horst voorzitter

Ik ben Ties ter Horst en ben sinds 1 april 2016 lid van het bestuur van de Partij van de Arbeid afdeling Amersfoort Bunschoten. Op die datum ben ik ook lid geworden van de partij.

Waarom… ik stem mijn hele leven al op de PvdA. Ik kijk niet zo zeer naar de actuele zaken en wat de partij daar van vindt. Mijn stemgedrag wordt vooral beïnvloed door de uitgangspunten van de partij. Solidariteit is een groot goed. Zeker in een tijd dat de halve wereld op drift is en het bestaan van hele volkeren onder druk staat.

We leven in een land waar ons bestaan vanaf de wieg redelijk is geregeld. We kunnen onze grenzen niet gesloten houden voor mensen voor wie in hun eigen land het voortbestaan onzeker is. Solidariteit is hier op zijn plaats.

Maar in ons land is nog genoeg te doen. Zaken als Werk en inkomen, Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en natuurlijk Huishoudelijke hulp. Thema’s die met ingang van 2015 bij de gemeenten zijn ondergebracht. Ook lokaal geldt dat solidariteit een groot goed is.

Daar wil ik me graag voor inzetten met mijn kennis en kunde.

Lex van ’t Hof, penningmeester

Ik zal eerst kort wat over mijzelf vertellen. Mijn naam is Lex van ’t Hof en ik woon samen met mijn vriendin Rebecca in het Soesterkwartier. Ik heb in Utrecht eerst Onderwijskunde gestudeerd. Daarna heb ik een studie Arbeid, Zorg en Participatie afgerond in 2018. Vervolgens ben ik gaan werken bij de gemeente Wijdemeren als beleidsmedewerker onderwijs en dat doe ik nog met veel plezier. Hobby’s van mij zijn: sport (hardlopen, jiu-jistsu en stijldansen), lezen en series kijken.

In mijn studietijd ben ik lid geworden van de Jonge Socialisten en de Partij van de Arbeid. Ik vind de PvdA een oprechte en betrokken partij, die vanuit de solidariteitsgedachte aandacht heeft voor iedereen. Een gedachte die mooi vertolkt is door Willem Drees in één van zijn toespraken in aanloop naar de landelijke verkiezingen van 1956: “Eén van onze grote gedachten is het besef van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het lot van allen. Wij wensen niet de zelfstandige kracht van de mens te ondermijnen. Wij willen in tegendeel, die tot zo groot mogelijke ontplooiing brengen. Maar we zijn ons ervan bewust dat de enkeling niet zichzelf kan beschutten tegen alle onzekerheden waartegenover hij zich in de maatschappij gesteld ziet. Daarom willen wij een gemeenschappelijke zorg voor de bestaanszekerheid van allen.” In deze toespraak wordt in enkele zinnen krachtig uitgesproken waarom sociaaldemocratie zo belangrijk is. Aan de ene kant wordt benoemd dat het belangrijk is dat iedereen zich kan ontwikkelen. Aan de andere kant wordt gezegd dat iedereen zekerheden nodig heeft om tot die ontwikkeling te komen. Én dat dit een zaak is voor ons allemaal.

Ondanks dat de toespraak van Drees van vóór mijn geboorte is, vind ik ‘m nog steeds actueel en vertaalbaar naar het nu en de lokale politiek. Bijvoorbeeld op thema’s zoals wonen, werken en leven. Iedereen wil een woning, maar momenteel zijn er voor – jong en oud – te weinig woningen. Mensen willen graag nuttig zijn en meedoen in de samenleving, maar daarvoor zijn wel gemeenschappelijke – voor iedereen toegankelijke – voorzieningen nodig zoals onderwijs, jeugdhulp, thuishulp, beschut werk, kinderopvang, ondersteuning voor mantelzorgers, etc. De politiek heeft hier een belangrijke rol in. Door mij in te zetten voor de lokale afdeling als penningmeester en bestuurslid, wil ik daar graag aan meewerken.

Jan-Herman Koller, bestuurslid

Na lang wikken en wegen is het er toch van gekomen. Na vele jaren de boot af te hebben gehouden heb ik toch maar besloten om actief een steentje bij te dragen aan onze geweldige afdeling. Velen van jullie kennen mij al van alle campagne activiteiten. Daar blijf ik ook zeker mee doorgaan. Daarnaast ben ik betrokken bij de werkgroep Wonen. Ik verzorg daarvan de verslaglegging.

Buiten mijn activiteiten voor de Partij ben ik lokaal actief in het Soesterkwartier voor de Stichting WBT Soesterkwartier. En regionaal voor Grootstad St. Joris. En tenslotte landelijk bij Mensa Nederland. Overal in verschillende functies.

Voor mijn werk ben ik coördinator Facility Operations. In het kort: ik zorg ervoor dat mijn collega’s kunnen werken. Daardoor heb ik contacten met alle lagen van onze organisatie: van de schoonmakers tot aan de directie. Een leuke en afwisselende baan. De kennis en ervaringen die ik daar ophaal kan ik zeker ook gebruiken in mijn huidige bestuurlijke functie. En dat geldt voor mij ook omgekeerd.