Woondebat met de 3 Amersfoortse wooncorporaties Omnia, Portaal en Alliantie. Met Rob Smulders en Gert Koudijs

7 maart 2018, van 20:00 tot 21:00, KadE Café, Eemplein 75 | KadE Café, Eemplein 75

In het kader van Amersfoort Kiest organiseren de drie Amersfoortse woningcorporaties Omnia, Portaal en Alliantie op woensdag 7 maart een woondebat in KadE Café aan het Eemplein 75. Gespreksleider is Mirjam Barendregt.  De hoofdthema’s zijn: voldoende en betaalbare woningen, de duurzaamheidsambitie en het huisvesten van kwetsbare groepen. Zowel raads- en fractieleden als corporaties krijgen de gelegenheid om zaken over de sociale huisvesting aan de orde te stellen. Locatie: KAdECafé, Eemplein 75 | 20.00 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.