Een terugblik op verkiezingsbeloften; wat is er waar gemaakt en wat niet

Door Rob Smulders op 24 januari 2018, van 19:00 tot 21:30, KAdEcafe | KAdEcafe

Wat hebben we in 2014-2017 bereikt?

In deze periode zat de PvdA in de coalitie met D66, VVD en ChristenUnie.

Zorg en welzijn naar wijkniveau gebracht:

 • sociale wijkteams voor zorg;
 • InDeBuurt033 voor welzijnsactiviteiten;
 • (sociale) basisinfrastructuur inclusief o.a. schuldhulpverlening;
 • 5 wijkcentra krijgen weer € 75.000 subsidie
  In 2018/2019 zullen wat ons betreft minimaal 5 nieuwe initiatieven volgen.

Om er voor te zorgen dat iedereen passende zorg krijgt hebben we in het sociaal domein de Extra
Sociale Reserve voor eventuele tegenvallers ingesteld en gevuld met €10 miljoen.

Minimabeleid en armoedebestrijding op de kaart gezet:

 • structureel jaarlijks €90.000,- om het bereik te vergroten en drempels die het gebruik van
  minimaregelingen in de weg staan weg te nemen.
 • ook is er extra geld voor het minimabeleid gereserveerd:
 • structureel €740.000,- voor het stimuleren van sociale participatie van kinderen uit arme gezinnen;
 • incidenteel (2018 – 2020) €250.000,- voor de sociale participatie van volwassenen.

Tot 2021 realiseren van 2000 extra sociale huurwoningen en het beperken afstoten huurwoningen
door corporaties. Daarnaast een percentage van 35 % sociale huurwoningen verplicht gesteld bij
ontwikkeling van woningbouw op nieuwe locaties. Het budget voor facilitering van woningbouw is
uitgebreid tot € 8,15 miljoen.

Pilot binnenstad autoluw (programma Stadshart, als vastgesteld beleid):

 • doorrijdend verkeer (sluiproutes) onmogelijk maken;
 • voorrang voor de voetganger;
 • binnenstad parkeerluw maken;
 • meer ruimte voor levendigheid.

Het bedrijventerrein De Hoef in de loop der jaren omvormen naar een woon- en werkgebied.
Samen met oa. private partijen, bewoners en belanghebbenden op zoek naar een nieuwe invulling
van de wijk.

Voor ouderen, en fysiek beperkten, hebben we (als buurtinitiatief) vrijwilligersvervoer met elektrische
buurtmobiel opgezet in Schothorst/Zielhorst. In de komende tijd willen we dat dit uitgebreid wordt
naar het Soesterkwartier en andere nog nader te bepalen wijken.

We hebben locaties voor zonne-energievelden en windmolens vastgesteld. Initiatiefnemers kunnen
nu samen met bewoners aan de slag.
Samen met bewoners hebben we de groenvisie opgesteld. Hierin hebben we gezamenlijk
opgetrokken met GroenLinks, D66 en SP.
Samen met GroenLinks, ChristenUnie en CDA hebben we de klimaatkadernota ingesteld. Dit
betekent dat bij de jaarlijkse financiële kaders altijd gekeken wordt naar de klimaatbegroting ter
vermindering van de Amersfoortse CO2 uitstoot.

Rob Smulders

Rob Smulders

ZEKER ZIJN VAN EEN VERBONDEN SAMENLEVING Als raadslid en fractievoorzitter hecht ik aan een authentieke en transparante manier van besturen, die mensen bij elkaar brengt. Ik ken de stad inmiddels goed en ik weet hoe de wijken en buurten van elkaar verschillen en allemaal een eigen identiteit hebben. Ik wil de Amersfoortse wijk- en dorpsbewoners

Meer over Rob Smulders

Blijf op de hoogte

Ontvang ontwikkelingen en nieuwe update via e-mail

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.