Door Harun Keskin op 6 oktober 2019

Kom in gesprek met de fractie

Donderdag 19 september hebben Ties, Quincy, Jan Herman en Harun de communicatie van onze afdeling onder loep genomen. Het doel is om de communicatie rondom onze activiteiten te verbeteren:

De fractie is per mail bereikbaar op fractie@pvda-amersfoort.nl en de verrichtingen van de fractie zijn te volgen op:

Website: https://amersfoort.pvda.nl   

Facebook: https://nl-nl.facebook.com/pvdaamersfoort

Twitter: @PvdAAmersfoort  

Harun Keskin

Harun Keskin

ZEKER ZIJN VAN WERK Als raadslid heb ik mij de afgelopen vier jaar sterk gemaakt voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid en voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Vooral voor MBO-studenten op niveau 1 en 2 is dit zeer belangrijk. Ook wat betreft stageplekken en de bestrijding van arbeidsmarktdiscriminatie moeten we

Meer over Harun Keskin