Door Rob van Muilekom op 11 juli 2019

DE EERSTE 3 WEKEN ALS GEDEPUTEERDE VOOR DE PVDA

 Nog steeds ben ik erg trots op het ambitieuze, sociale en groene coalitieakkoord dat de PvdA mede invulling heeft gegeven. En na de installatie op 5 juni ben je ook direct de gedeputeerde en verantwoordelijk voor de zaken die spelen in je portefeuilles. Hoewel velen willen kennismaken en iedereen je iets wil vertellen wat er speelt in onze mooie provincie  hebben de woningbouw en het erfgoed veel aandacht gekregen

Woondeal, topmeeting, vastgoedmonitor, verduurzamen

Het bouwen van woningen in de provincie leeft enorm en daar heb ik de eerste 3 weken dan ook al veel tijd ingestoken. En goed dat nu ook het ministerie van Binnenlandse zaken en Wonen ook vindt dat de woningtekorten in de regio Utrecht extra aandacht behoeven. Maandag 24 juni heb ik met minister Ollongren en de wethouders van de U16-gemeenten een woondeal gesloten, waarbij we op vele punten de samenwerking gaan versterken. En ook met de woningbouwcorporaties in en om de stad Utrecht een bijeenkomst gehad hoe zij het bouwen van woningen, de renovatie en de verduurzaming kunnen gaan oppakken. Tot slot was er een topmeeting met vertegenwoordigers van de Utrechtse gemeenten, de projectontwikkelaars, beleggers, het ministerie van BZK, de Woonbond en de corporaties en daarin de speerpunten besproken waar we op de korte termijn samen mee aan de slag gaan. Te noemen zijn het planologisch hard maken van voldoende woningbouwplannen, goede monitoring en inzicht in de woningbehoefte, de woningbouwplannen en de gerealiseerde woningen. En natuurlijk ook hoe om te gaan met de rode contour om het bestaand stedelijk gebied.

Erfgoedparels

De provincie Utrecht is bovengemiddeld rijk aan gebouwde monumenten. Die lust brengt ook lasten met zich mee. Immers, deze bijzondere objecten dienen voor de lange termijn bewaard te blijven, het liefst toegankelijk voor een groot publiek. Zo mocht ik de gerestaureerde kerk in Nieuwe ter Aa openen na een flinke restauratie van het leiendak, de scheve toren en het glas in lood. Met een stevige subsidie uit het fonds Erfgoedparels is een bijzonder monument weer in goede staat. En bijzonder om in een NH-kerk achter de kansel een openingsspeech te mogen houden voor de vele trotse inwoners van Nieuwe ter Aa en omgeving.

Rob van Muilekom

Rob van Muilekom

De mens staat voor mij immer centraal. Daarom ga ik mij inzetten voor meer banen, zeker ook voor mensen met een lagere opleiding. Voldoende betaalbare en goede woningen in de dorpen en de steden. En een aantrekkelijke omgeving waar je kunt genieten van de mooie natuur, cultuur en landschap in Utrecht. MIJN FAVORIETE PLEK IN

Meer over Rob van Muilekom